top of page
Algemeen

VOSOG staat voor Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen. In de eerste plaats zijn de leden actieve leden geweest van scouts- en gidsengroepen, waaronder Scouts en Gidsen Vlaanderen (SGV) voordien VVKSM.

Later is aan de benaming toegevoegd: SCOUTING VOOR VOLWASSENEN. Vandaar dat personen die de doelstellingen met de leden willen delen, bij VOSOG kunnen aansluiten.

Zijn we oud? De groep die in 1973 met VOSOG startte, is ondertussen meer dan 40 jaar ouder geworden en dat zijn mensen met een rijke leeftijd. De gemiddelde leeftijd in de vereniging ligt rond de 50 jaar en dat is nog altijd goed. Hoe meer jonge mensen aansluiten bij VOSOG hoe lager dat gemiddelde wordt.

Zijn we actief? Versleten willen we niet horen. Bij sommigen wordt het net iets moeilijker maar als je in ogenschouw neemt wat er allemaal gebeurd in de verschillende kernen/stammen over gans Vlaanderen, dan kan je alleen maar zeggen dat de leden nog steeds actief bezig zijn met een vol programma aan activiteiten. Je blijft niet alleen jong van hart maar vooral je blijft in (de) beweging.

Onze plaatselijke afdeling

Het is onze bedoeling om voormalige leden van de scoutsgroep 71e Sint Jozef Gooreind samen te brengen, onder de naam oud-scouts Gooreind "De Jefkes &Wiskes"..

Wij hebben de groep oud-scouts opgericht naar aanleiding van 50 jaar scouting te Gooreind, 71 e Sint Jozef eind 2014 en zijn van start gegaan op 1 januari 2015. Wij zijn aangesloten bij het landelijk verbond VOSOG onder het nummer A66.

Ondertussen bestaan wij reeds drie jaar en zijn wij het vierde jaar gestart.

Wij organiseren een viertal activiteiten per jaar, zoals onze jaarlijkse receptie, een toneel bezoek, stadsbezoek met gids of een fikse wandeling. Eind 2017 zijn wij met 17 personen op gastronomisch weekend geweest, dit was een succes. Wij willen natuurlijk deze groep over meerdere generaties uitbreiden, ook leden van het oudercomité kunnen
toetreden. Zodat elke generatie activiteiten kan plannen, eigen aan hun wensen.

Een paar keer per jaar zouden de verschillende generaties samen een activiteit kunnen organiseren, bv. Jaarlijkse receptie en of een zomer BBQ. Wij willen een wisselwerking bekomen tussen "De Jefkes & Wiskes" en de huidige scoutsgroep 71ste  Sint Jozef Gooreind. Zodat oud-scouts uitgenodigd kunnen worden op de activiteiten van de 71 e Sint Jozef, bv. Breugelavond, spaghetti dag, enz ...

Daarom vragen wij om aan te sluiten bij "De Jefkes & Wiskes".

Wat kost een aansluiting, echt niet veel: 10 euro per persoon en 1 euro per kind.

Hiervoor bekom je dan het driemaandelijks leden blad "Kontakt" van de oud-scouts en oud-gidsen, en ben je verzekerd als je activiteit is doorgegeven aan het verbond VOSOG.

bottom of page